top of page

היסטרוסקופיות ניתוחיות:

היסטרוסקופיה ניתוחית הינה פעולה כירורגית המבוצעת בתוך חלל הרחם באמצעות היסטרוסקופ וללא צורך בחתכים בבטן.

היסטרוסקופיה ניתוחית מבוצעת בהרדמה אך במספר מקרים ניתן לבצע גם היסטרוסקופיה ניתוחית ללא הרדמה כתלות בגודל הממצא, בעוצמת הכאבים וברצונה של המטופלת.

הטיפולים הניתנים לביצוע במסגרת היסטרוסקופיה ניתוחית הנם:

  1. כריתת פוליפ / פוליפים רחמיים 

  2. כריתת שרירן (מיומה) תת רירי 

  3. סילוק שאריות הריון

  4. טיפול בהידבקויות תוך רחמיות ובתסמונת אשרמן.

  5. הוצאת התקנים מהרחם (לרוב ניתן לביצוע ללא הרדמה)

  6. פתיחת מחיצה רחמית

  7. טיפול ברחם דיסמורפי

  8. אבלציה (צריבה / כריתה ) של רירית הרחם

  9. טיפול בנישה רחמית סימפטומטית ובעלת דופן עבה מספיק (מעל 2.5 מ"מ)

 

ההיסטרוסקופיה מבוצעת בחדר ניתוח, במידה ונדרשת הרדמה, זו תהיה הרדמה כללית. לאחר הפעולה (בהרדמה) נדרשת התאוששות בבית החולים של כשעתיים שלוש ולאחר מכן המטופלת משוחררת לביתה.

לאחר הפעולה יש דימום (לרוב דימום קל ) וכאבים קלים דמויי כאבי מחזור למשך ימים בודדים.

bottom of page