top of page

מעקבי הריון ויעוץ טרום הריוני  :

במסגרת המרפאה ניתן לקבל לווי ויעוץ בכל שלבי ההיריון.
דר' שטוקהיים אף מבצע דיקורי מי שפיר בבית חולים אסותא.
דר' שטוקהיים אינו עוסק בהריונות בסיכון - והיה והיריון הופך במהלכו להריון בסיכון, ניתן להפנות למומחה מתאים על פי רצון המטופלת.
בנוסף דר' שטוקהיים מבצע יעוץ טרום הריוני, הן לפני הריונות ראשונים והן לאחר הריונות שהסתיימו מוקדם בחשד לאי ספיקה של צוואר הרחם.
לדר' שטוקהיים נסיון רב באבחון אי ספיקה של צוואר הרחם ובטיפול בו  - תפירת צוואר הרחם בהריון (מתוכנן או חירום).
אי ספיקה של צואר הרחם הינו מצב שבו צואור הרחם מתקצר ואף נפתח , בדרך כלל באמצע השליש השני להריון, וכל זאת ללא כאבים (painless dilatation) ולא כתגובה לצירים מוקדמים או זיהום רחמי. פתיחה זו של הצואר גורמת לרוב לאיבוד ההריון או ללידה מוקדמת מאד .
התהליכים הפיזיולוגיים הגורמים לתהליך זה אינם ברורים ולכן יש קושי באיתור נשים עם תופעה זו טרם האירוע הראשון. 
 

מעקבי הריון ויעוץ טרום הריוני

מקובלים מספר גורמי סיכון – התערבות ניתוחית הדורשת הרחבת צוואר הרחם בעבר, מומי רחם ולידות מוקדמות.
הטיפול באי ספיקת צוואר הינו ניתוח לקשירת צואר הרחם. מטרת קשירת הצואר היא להוסיף לחוזק הצואר וליכולתו להחזיק הריון עד לשבועות מאוחרים של ההריון.


ניתוח זה מבוצע במהלך ההיריון, במידה ובצורה מתוכננת – סביב שבוע 13-14 , לאחר חלוף השליש הראשון שבו מתרחשות מרבית ההפלות הטבעיות (ללא קשר לצוואר הרחם) ולאחר וידוא תקינות ההיריון בשקיפות עורפית ובאמצעים נוספים.
במקרים של אבחון אי ספיקה של צוואר הרחם לראשונה במהלך הריון, ניתן לשקול תפירת צוואר דחופה אפילו עד שבוע 23-24 . תפירות אלו מבוצעות לרוב בבתי החולים הציבוריים ובאופן דחוף.  במקרים אלו סיכויי ההצלחה קטנים יותר.
תפירת הצוואר מבוצעת לרוב בהרדמה כללית אך ניתן לשקול גם הרדמה איזורית, במהלך התפירה מועבר סרט סביב צוואר הרחם ומחוזק בכוח, סרט זה תפקידו להוסיף לחוזק הצוואר בעת ההריון ותורם ליכולת הצוואר להישאר סגור עד לשבועות מאוחרים בהיריון.
לאחר הניתוח יש צורך בהתאוששות של מספר שעות ולאחר מכן משוחררים הביתה. 
בימים הראשונים לאחר הניתוח ישנם מעט דימומים וכאבים שהולכים ופוחתים במהירות.
את התפר יש להסיר בחדר לידה סביב שבוע 36-37, או בעת שמופיעים צירים.
הנחת תפר צווארי אינה ערובה להצלחת הריון, ולעצם הנחת ונוכחות התפר ישנם סיכונים ופוטנציאל סיבוכים בהמשך.  
במקרים הנכונים, הנחת התפר מעלה את הסיכוי להצלחת הריון בשיעור רב. 


לדר' שטוקהיים נסיון עשיר בתפירות צואר בגישה וגינליות בשיטות שונות. דר' שטוקהיים במצע תפירות צואר בבתי החולים של אסותא, עתידים ומדיקה.

bottom of page