top of page

גרידות והפסקות הריון:

גרידה או בשמה השני "שאיבה" של חלל הרחם הינה פעולה המתבצעת לצורך ריקון חלל הרחם בתחילת הריון. הסיבות לפעולה יכולות להיות הריון לא תקין שאינו מתפתח או הפסקת הריון.

הפסקת הריון יכולה להיות מבוצעת רק לאחר אישור "ועדה להפסקת הריון".

הועדה , שקיימת בכל בית חולים מאושר לביצוע הפסקות הריון, מונה 3 חברים – רופא נשים, עובדת סוציאלית וחבר הנהלת בית חולים. 

הוועדה מאשרת הפסקת הריון במקרים הבאים:

  1. הריון שלא במסגרת נישואין

  2. גיל האישה מתחת 18 או מעל 40

  3. ההריון מסכן את האישה סיכון גופני או נפשי

  4. כאשר העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי

ניתן לבצע הפסקות הריון בבית חולים אחד לאחר אישור ועדה מבית חולים אחר.
גם הפסקות הריון פרטיות מבוצעות רק לאחר אישור ועדה כיוון שהוראה זו הינה במסגרת חוק ההפלות ואי קיום ההוראה הוא עבירה פלילית.


אין הבדל טכני בביצוע הפעולה במידה ומדובר בהריון שאינו מתפתח או בהפסקת הריון.
לרוב לפני הפעולה יש צורך בהכנה של צוואר הרחם לפעולה. מטרת ההכנה  - להפחית סיכוי לסיבוכים בפעולה עצמה ולמנוע פגיעה בתפקוד צוואר הרחם בהריונות עתידיים. ככל שההריון גדול יותר, חשיבותה של הכנת הצוואר רבה יותר.
הכנת הצוואר יכולה להתבצע באמצעים תרופתיים (המקרה השכיח) או באמצעות  חומר המוחדר לצוואר הרחם מספר שעות לפני הפעולה.

 

הפעולה עצמה מבוצעת בהרדמה כללית בחדר ניתוח ונמשכת כ- 15 דקות.
לאחר הפעולה והתאוששות של כשעתיים , משוחררת המטופלת לביתה.
אסור לנהוג בדרך הביתה, אך ניתן לחזור לפעילות מלאה תוך 24-72 שעות.
דר' שטוקהיים מבצע גרידות של הטרימסטר הראשון (עד שבוע 12) בביתי החולים – אסותא, עתידים, מדיקה, ומרכז שי וכן וגרידות לאחר שבוע 12 ועד 18 בבית חולים אסותא ראשון לציון.

bottom of page