top of page

בירור וטיפול בתת פוריות  :

תחום טיפולי הפוריות הינו תת התמחות ברפואת הנשים.
רופאי הפוריות מבצעים מערכת בירורים נרחבת להבנת הסיבה לתת הפוריות על מנת להתאים בדרך הטובה ביותר את הטיפול הנכון.
חלק מהסיבות הגורמות לתת פוריות הינם גורמים הקשורים בבעיות רחמיות כגון מומי רחם מולדים, הידבקויות רחמיות, גורמים המעוותים את חלל הרחם כמו פוליפים או שרירנים, ונישות רחמיות.
סיבות נוספות הינן כאלה הקשורות לאברי האגן  כגון חצוצרות חסומות ומלאות נוזל (הידרוסלפינגס), ציסטות שחלתיות , הידבקויות באגן ועוד.
תחום נרחב היכול להשפיע על היכולת להרות הוא אנדומטריוזיס. מקובלת הסברה כי לאחוז ניכר מהנשים הסובלות מתת פוריות על רקע לא מוסבר יש למעשה אנדומטריוזיס. אבחון וטיפול ניתוחי נכון יכול להשפיע באופן משמעותי על היכולת להרות.
 

בירור וטיפול בתת פוריות

לדר' שטוקהיים נסיון רב באבחון וטיפול בבעיות המפריעות ליכולת להרות הן באופן טבעי והן בטיפולי פוריות.
דר' שטוקהיים מבצע בדיקות וייעוצים בהקשר לבעיות אלו ומבצע טיפולים ניתוחיים ואחרים על מנת לשפר את היכולת להרות תוך תיאום ושיתוף פעולה עם רופא הפוריות המטפל.  

bottom of page